Itello i siffror

"Itello har mycket bra ekonomiska förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas."

Det säger Rikard Mauritzon, företagsledare på Novum Ekonomi. Ekonomisk stabilitet är grunden för en lyckad verksamhet, långsiktiga kundrelationer och hållbar utveckling. Vi koncentrerar verksamheten och följer upp fjolårets resulat och presenterar ett bokslut där rätt kurvor pekar uppåt. Ökat resultat,  ökad rörelsemarginal, stärkt kassa och fortsatt hög soliditet. Och står mer rustade än någonsin för att möta marknadens krav och kundernas behov. 

2014/2015

  • Omsättningen för verksamhetsåret ökade med två procent jämfört med föregående år till 163,5 (160,4) MSEK
  • Soliditet är fortsatt mycket god 60 (56) procent
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 14,9 procent till 26,7 (23,3) MSEK
  • Avkastning på totalt kapital 35,3 (34,24) procent

Itello AB har fått den högsta kreditvärdigheten AAA utav Bisnode AAA kreditratingsystem för sjunde året i rad.